ولې موږ اوس هم د یوه منسوخ شوي دين ارکان په ځای کوو؟

محمود شينواری وايي د اختر په ورځ د څارویو ذبح کول خو ابراهيمي سنت دی او د حضرت محمد (ص) له راتګ سره ټول پخواني ادیان منسوخ شول نو بیا ولې موږ اوس هم د یوه منسوخ شوي دين ارکان په ځای کوو؟

ملګرو هيله ده چې د شينواري صیب پوښتنې ته علمي او منطقي ځواب ورکړئ.

سرچينه: د محمد صديق وېبپاڼه (www.mohammadsediq.com)

اړوند مطلب

بیت المقدس

د مکې مشرکینو د ابراهیم سنت په ځای کول؟

د قریشو د بت پرستۍ کیسې ډېره زمزه کېږي. مسلمانان ادعا لري چې محمد د …

خپل آند راسره شريک کړئ