ډاکټر ياسين

مختلف قرآنونه او د قرآن تحريف شوي آیاتونه – دویمه برخه

لات منات او عزی

په (تفسیر الدر المنثور،[۱] السیرة الحلبیه،[۲] تفسیر طبری[۳] و فتح الباری،[۴]) کې روایت راغلی چې حبشې ته د مسلمانانو له هجرت دوه میاشتې وروسته محمد له مشرکینو سره خبرې کولې چې په دې وخت کې سورت النجم پرې را نازل شو. په (قصة الغرانيق) د غرایق په کیسه کې راځي …

پوره ليکنه »

مختلف قرآنونه او د قرآن تحريف شوي آیاتونه – لومړۍ برخه

مختلف قرآنونه

اکثره مسلمانان دغه ادعا کوي چې قرآن یو ثابت کتاب دی او په قرآن کې لکه د نورو ادیانو د کتابونو په څېر لکه انجيل، زبور او تورات تحريف شوی نه دی او نه هم لاسوهنې پکښې شوي او له نزول څخه تر اوسه په دا تېرو څه کم ۱۵۰۰ …

پوره ليکنه »

ايا په ريښتیا محمد د ښو روابطو په وجه ډېرې ښځې کړې وې؟

محمد او عایشه

ښايي تاسې به ډېری اوقات اورېدلي وي چې اسلامي دیني علماء یا په بله اصطلاح مذهبي سوداګر وایي چې محمد د مختلفو قبایلو سره یوازې د دې په خاطر زیاتې ښځې کړې وې ترڅو نور قبایل د دین په قبلولو او خپرولو کې له سردار کونين سره مرسته وکړي. مګر …

پوره ليکنه »

په قرآن کې د ښکنځلو آیاتونه – دویمه برخه

ښکنځل

(د پخواني قران انځور) د قرآن په ګڼ شمېر ایاتونو کې هغو کسانو ته کوم چې عربي دين او افسانې نه مني د سپي، خره، نجس، حرامي، خنزير، څاروي، کمعقل او ګڼ شمېر نور بېهوده القاب کارول شوي، آیا هغه کتاب چې انسانانو ته پکښې دا ډول ناوړه او بېهوده …

پوره ليکنه »

په قرآن کې د ښکنځلو آیاتونه – لومړۍ برخه

ښکنځل

(د پخواني قران انځور) د قرآن په ګڼ شمېر ایاتونو کې هغو کسانو ته کوم چې عربي دين او افسانې نه مني د سپي، خره، نجس، حرامي، خنزير، څاروي، کمعقل او ګڼ شمېر نور بېهوده القاب کارول شوي، آیا هغه کتاب چې انسانانو ته پکښې دا ډول ناوړه او بېهوده …

پوره ليکنه »

سورة محمد – په قرآن کې د وحشت او قتلونو آیاتونه – شپږمه برخه

قران او قتل

په قرآن کې ګڼ شمېر داسې ایاتونه شته چې د انسانانو قتلول یوازې په دې وجه توجې کوي چې دوی په عربي خرافاتو او عربي افسانو یقين نه لري، ایا یو کتاب چې دومره له نفرتونو او وحشت څخه ډک وي الهي کتاب کېدای شي؟ په دې ليکنه کې به …

پوره ليکنه »

سورة التوبة – (پښېماني) – په قرآن کې د وحشت او قتلونو آیاتونه – پنځمه برخه

توبه

په قرآن کې ګڼ شمېر داسې ایاتونه شته چې د انسانانو قتلول یوازې په دې وجه توجې کوي چې دوی په عربي خرافاتو او عربي افسانو یقين نه لري، ایا یو کتاب چې دومره له نفرتونو او وحشت څخه ډک وي الهي کتاب کېدای شي؟ په دې ليکنه کې به …

پوره ليکنه »

سورة الأنفال – (غنيمت) – په قرآن کې د وحشت او قتلونو آیاتونه – څلورمه برخه

د ښځو غنيمت

په قرآن کې ګڼ شمېر داسې ایاتونه شته چې د انسانانو قتلول یوازې په دې وجه توجې کوي چې دوی په عربي خرافاتو او عربي افسانو یقين نه لري، ایا یو کتاب چې دومره له نفرتونو او وحشت څخه ډک وي الهي کتاب کېدای شي؟ په دې ليکنه کې به …

پوره ليکنه »

سورة المائدة – (دسترخوان) – په قرآن کې د وحشت او قتلونو آیاتونه – درېیمه برخه

دسترخوان

په قرآن کې ګڼ شمېر داسې ایاتونه شته چې د انسانانو قتلول یوازې په دې وجه توجې کوي چې دوی په عربي خرافاتو او عربي افسانو یقين نه لري، ایا یو کتاب چې دومره له نفرتونو او وحشت څخه ډک وي الهي کتاب کېدای شي؟ په دې ليکنه کې به …

پوره ليکنه »

سورة النساء – (ښځه) – په قرآن کې د وحشت او قتلونو آیاتونه – دوهمه برخه

مينځې

په قرآن کې ګڼ شمېر داسې ایاتونه شته چې د انسانانو قتلول یوازې په دې وجه توجې کوي چې دوی په عربي خرافاتو او عربي افسانو یقين نه لري، ایا یو کتاب چې دومره له نفرتونو او وحشت څخه ډک وي الهي کتاب کېدای شي؟ په دې ليکنه کې به …

پوره ليکنه »