د (جنایت) زېرمتون

ولې د نورو عمل جنایت او خپل بیا د دين رکن ګڼو؟

جنایتکاران

یوه خبره همېشه زما په ذهن کې راګرځي چې ولې زموږ مسلمانان د نورو ادیانو د پیروانو یو عمل جنایت، ظلم او حرام بولي خو همغه عمل بیا د ځان او خپل دين لپاره دیني رکن، ثواب او عبادت بولو لکه د مثال په توګه: ⭕ د نورو حمله پر اسلامي …

پوره ليکنه »