د (كوانټم ميخانيك) زېرمتون

كوانټم ميخانيك: دوهمه برخه – د هايزنبرګ د نامطمينى اصل

هایزنبرګ

د هايزنبرګ د نامطمينى اصل ما څو ځله په تېرو ليكنو كښې بېله دې چې سم يې تشرېح كړم ياد كړى او كارولى دى. دا ځل مې هڅه دا ده چې نوموړى اصل يا قاعده په ډېره آسانه توګه او ساده پښتو مګر دقيق ډول درته توضېح كړم. په اوايلو …

پوره ليکنه »

كوانټم ميخانيك: لومړۍ برخه – ولې اليكټرون هستې ته نه ورلوېږي؟

الکټرون

ټوله د نولسمې پېړۍ او تر هغه نه مخكې فيزيك ته كلاسيك فيزيك ويل كيږي، لكه: نيوټني ميخانيك يا اليكټرومګنيټيزم (برېښنا او مقناطيس). كله چې د شلمې پېړۍ په اوايلو كښې مو د اټم داخلي جوړښت تر څېړنې لاندې ونيوئ، راته څرګند شول چې د كلاسيك فيزيك اصول نور په …

پوره ليکنه »