د قرآن د اعرابو تناقض

دغه کتاب چې قران نومېږي په اصل کې له نقطو، حمزه او اِعراب پرته لیکل شوی وو، انځور ته ځیر شئ:

پخوانی قرآن

په قراءتونو کې اختلافات لا دمخه موجود وو، خو کله چې نورو خلکو په همدغه کتاب کې د نقطې، حمزه او اِعراب شامل کړل، نو د متنونو تر منځ یې ډېر نور توپیرونه څرګند شول، همدا لامل دی چې د قران څو پخوانۍ نسخې لا اوس هم موجودي دي چې په زرګونو لیکونه او ټکي او حتی جملې یو له بل سره متضاد او توپیر لرونکي وموندل شوې دي. بې له شکه په دې کې د مفهوم او معنا جدي توپیر رامنځته کوي.

لاندې د دې نسخو یوازې یو څو مثالونه دي:

 • عـنـْدَ ۔ عـبٰـدُ
 • اللہ الغنی ۔ اللہ ھو الغنی
 • منھا ۔ منھُما
 • تَنزّل الملئکۃُ ۔ نُنزل الملائکةَ
 • تقـتـلون ۔ یقـتـلون
 • نَنـشُـرْھا ۔ یُنـشِـزُھا
 • یستغیثون ۔ یستعینون
 • واتخِذْ ۔ واتخَذُوْا
 • سـیـئۃً ۔ سـیـںهُ
 • کـبـیـرا ۔ کـثـیـرا
 • وتوکل ۔ فتوکل
 • ولایخاف ۔ فلایخاف
 • وقـضی ۔ ووصی
 • عشـاوۃ ۔ غشـاوۃ
 • نَشـرًا ۔ بُشـرًا
 • یغـرب ۔ یعـزب
 • خلـیـفـة ۔ خلـیـقـة
 • منـقـلب ۔ منـفـلت
 • فـتـبیـنوا ۔ فـتـثبـتوا
 • غٙلٙبٙتِ الروم ۔ غُلِبٙتِ الروم
 • عشآءً ۔ غِشّاً
 • یؤمنون ۔ تومنون
 • تَصْبروا ۔ تُضِیروا
 • کالطَود ۔ کالطُور
 • قَـال انما ۔ قُـل انما
 • وکلبُـھم ۔ وکلیُـھم
 • انجیتُکم ۔ انجینٰکم
 • یرتدّ ۔ یرتدِدْ
 • مٙلِک ۔ مالک
 • لیاتیننی ۔ لیاتیٙنی
 • نؤتیه ۔ یوتیه
 • قِطّٙنا ۔ قِطعنا
 • سِحر ۔ سَاحر
 • علٙیھم ۔ علٙیهمو
 • یستبشرون ۔ یستنشرون
 • الکافر ۔ الکُفّار
 • قاتٙل معه ۔ قُتِل معه
 • الضآلّین ۔ غیر الضالین
 • ترونھم ۔ یرونھم
 • انجیتَنا ۔ انجٰنا
 • اُجورھنّ ۔ اُجورھنّ باجلِِ مُسمّی

د مسلمانانو دا ادعا ده چې د دوی قرآن تل په ټوله نړۍ کې په ورته ډول لیکل شوی او لوستل شوی دی چې دا سرا سر د بې خبره او نادانۍ په اساس یوه دروغجنه او بې اساسه ادعا ده.

دا څرګنده ده چې د قران په نوم کتاب کې مِن و عن نه په سطور کې ساتل شوی او نه په صدور کې ساتل شوی بلکه ښه ډېره لاسوهنه پکې شوې ده.

اړوند مطلب

پخوانی قرآن او اوسنی قرآن

مختلف قرآنونه او د قرآن تحريف شوي آیاتونه – درېیمه برخه

د ليکنې په دې برخه کې به په دې لږ رڼا واچوو چې قرآن څرنګه …

خپل آند راسره شريک کړئ